Web je v archivu bez dalšího vývoje.

Vojenský výcvikový prostor Libavá

Vojenský výcvikový prostor Libavá se nachází v Olomouckém kraji v severovýchodní části České republiky – asi 25 kilometrů severovýchodně od jeho metropole Olomouce.


Rozloha vojenského újezdu Libavá

Celková rozloha vojenského újezdu je 32 733 ha (327,33 km2). Svou rozlohou je tedy druhým největším vojenským újezdem v České republice. Jeho současné platné hranice jsou stanoveny zákonem číslo 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky. Pro vnitřní potřebu vojsk Armády České republiky a k zabezpečení hospodářských úkolů státního podniku Vojenské lesy a statky (VLS) je půdní fond vojenského újezdu zařazen do dvou kategorií:


Členění do kategorií

  1. kategorie – plochy určené pro vojenské využití (10 779 ha)
  2. kategorie – plochy určené pro hospodářské využití (21 954 ha).
Erb

Erb Města Libavá

Mapa
Mapa

Mapy VVP Libavá - zdroj: Újezdní úřad Libavá