Web je v archivu bez dalšího vývoje.

Veřejná schůze - likvidace VVP Libavá

Dne 09.05.2012 od 18:00 hodin proběhne v prostorech Posádkového domu armády Město Libavá veřejná schůze, na které budou občanům oznámeny další změny vlády v likvidaci VVP Libavá. Původní sliby už tak zcela neplatí a jsou předkládány další sliby a vize, samozřejmě v neprospěch obyvatel.

Dalším bodem bude ukázka začínajícího mocenského boje do Přípravného výboru a postupné získávání preferencí do budoucího zastupitelstva obce.

Přijďte se podívat a zeptejte se vládních úředníků a občanského aktivu, jak je zamýšlena další budoucnost obyvatel a obce Města Libavá a jakým způsobem proběhlo jmenování a případně volba do Přípravného výboru.


Průběh schůze

Po přivítání hostů přednosta ÚÚVÚ řekl: "Nyní jsme v procesu, kdy Vám neřeknu ani Já jako přednosta co vlastně bude, protože je situace kdy jak Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo pro místní rozvoj řeší situaci co s nastartovanou optimalizací. Cílem armády by mělo být převést majetky na vzniknuvší obce." Dále bylo řečeno, že nikdo neví co bude dál.

Zástupce VUS Brno se snažil tlačit pod pohrůžkou, že obce nic nedostanou, na co nejpřesnější dodržování termínů, které dala AČR.

Zástupkyně Krajského úřadu řekla, že po odloučení od armády obec nemá čekat žádné dotaze. Peníze nejsou a nebudou.

Z dalšího vyznělo, že armáda nemá finanční analýzu přechodu obcí do civilního sektoru. Musí být vyřešeny problémy spojené s vodovodem a dořešeny další opravy na které doposud nebyly peníze. Vedení AČR doufá, že finanční krytí získá z fondů EU.

Na závěr bylo rozhodnuto, že 18.05.2012 budou nové volby do Občanského aktivu, který tímto dostane mandát aby jednal ve prospěch nově vznikající obce.