Web je v archivu bez dalšího vývoje.

Kronika Libavska

Kniha, která popisuje historii Libavska. Jejím autorem je Jindřich Machala. Kniha pojednává o Libavsku a jeho obcích.

Oblast o které pojednává tato kniha a na níž se vojenský prostor rozkládá má rozlohu 32 733 ha. Toto území se nachází v jižní části Nízkého Jeseníku, jehož nejsevernějším výběžkem je Červená hora s nadmořskou výškou 749 m. Další pokračování je v knize Kronika Libavska.

Kronika Libavska

Kronika Libavska

Kronika Libavska

Kronika Libavska, druhé doplněné vydání

Kronika Libavska

Kronika Libavska, třetí doplněné vydání

Kronika Libavska

Kronika Libavska, čtvrté doplněné vydání

Kronika Libavska

Kronika Libavska, páté doplněné vydání