Web je v archivu bez dalšího vývoje.

Videa o Libavsku na Youtube

Lo Haná Mrsklesy

Bahno na vozovce z provozu skládky LO HANÁ Mrsklesy. Od 0:24 v levé části obrazu bahnotok. Před deštěm a pokusem o umytí tam byla vrstva ujetého bahna.


Bahno ze skládky Lo Haná Mrsklesy. Běžný stav vozovky způsobený provozem skládky Lo Haná Mrsklesy. Provozovatele skládky, ani majitele vozovky o evidentně nezajímá. Video bylo pořízeno 13.9.2013 v 07:26.


Běžný stav vozovky způsobený provozem skládky Lo Haná Mrsklesy. Provozovatele skládky, ani majitele vozovky o evidentně nezajímá. Video bylo pořízeno 16.9.2013 v 07:26. Správné bahýnko je až v druhé polovině videa.


Stav vozovky u skládky Lo Haná Mrsklesy je snad čím dál horší. Na cestě se dlouhodobě povaluje materiál z tělesa skládky. Sestřih ze dnu 21.9.2013 - 23.9.2013. 21.9.2013 a 22.9.2013 byl víkend.