Web je v archivu bez dalšího vývoje.

Co se nás týká

Digitální vysílání - úprava společných antén na digitální vysílání


V aktualitách jsem psal:

Podle vyjádření pracovníků SVBF Olomouc bude na trojúhelníku v Městě Libavá provedena digitalizace televizních antén do konce září 2010.

Ale podle všeho to nebude pravda. Dotazoval jsem se místního správce SVBF, který se mně snažil opít rohlíkem o náročnosti, obtížnosti a zdlouhavosti výběrového řízení. Před deseti lety bych mu možná i uvěřil, ale v době e-tržišť to pokládám pouze za vytáčky.

Zveřejněný dotaz na SVBF (Správa vojenského bytového fondu) ohledně úpravy společných antén na digitální vysílání.

Dobrý den, marně jsem na stránkách www.svbf.cz hledal odkaz na e-podatelnu. Proto svůj dotaz adresuji pomocí kontaktního formuláře. Můj dotaz a případná odpověď bude zveřejněna na stánkách www.libavsko.eu v sekci "Co se nás týká".

V červenci roku 2010 jsem se dotazoval místního správce SVBF na přípravu společných antén pro digitální vysílání v panelácích ve Městě Libavá. Bylo mně sděleno, že celá záležitost je ve výběrovém řízení a že s nástupem digitálního vysílání budou společné antény v panelácích připraveny.

29.9.2010 jsem se stejného správce SVBF dotazoval na úpravu antén pro digitální vysílání. Bylo mně opětovně odpovězeno, že celá záležitost je ve výběrovém řízení. Celá záležitost se jeví tak, že lidem se něco namluví, aby přestali otravovat, a ono to nějak dopadne.

Nedopadne!

Žádám o sdělení konečného termínu řešení úpravy společných antén na panelácích ve Městě Libavá.

Doufejme, že SVBF na můj dotaz odpoví. V opačném, případě bych ho musel směrovat na nadřízený stupeň a tím je ministerstvo.


Začíná to vypadat, že SVBF bude od 1.10.2010 porušovat zákon 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, § 104, odst. 15


Vlastník domu, bytu nebo nebytového prostoru je povinen umožnit uživateli tohoto domu, bytu nebo nebytového prostoru

a) příjem rozhlasového a televizního vysílání provozovatelů vysílání podle zvláštního právního předpisu za podmínky, že v místě příjmu je signál přiměřené kvality,
b) zřízení vnitřního komunikačního vedení včetně rozvaděče a koncového bodu sítě.

Vznikne-li tím škoda na stavbě, je ten, kdo škodu způsobil, povinen ji nahradit; této odpovědnosti se nemůže zprostit. Dojde-li mezi vlastníkem domu, bytu nebo nebytového prostoru a uživatelem tohoto domu, bytu nebo nebytového prostoru ke sporu o rozsahu těchto povinností, rozhodne na návrh jedné ze stran sporu příslušný stavební úřad v součinnosti s Úřadem.

Takže pane správce, zabezpečení společné televizní antény pro digitální vysílání není bonusem pro nás nájemníky bytů SVBF, ale povinností majitele domu!


Odpověď SVBF ze dne 30.10.2010


Vážený pane,

potvrzuji příjem Vašeho E-mailu ve věci společných antén pro digitální vysílání ve Městě Libavá a současně jej postupuji k vyřízení oddělení provozu bytů Olomouc.

SVBF PrahaJe 1.10.2010 a SVBF porušil zákon 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, § 104, odst. 155.10.2010

Na střeše domu Domašovská 227 Město Libavá je síla digitálního signálu z vysílače Praděd šest čárek ze šesti. K naší velké smůle v úrovni prvního patra není signál žádný.

SVBF stále porušuje zákon 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, § 104, odst. 15.14.10.2010

Zveřejněný e-mail na SVBF

Dne 14.10.2010 mně zatelefonoval Vedoucí oddělení provozu bytů Olomouc a oznámil mně, že digitální společné televizní antény budou upraveny pro příjem digitálního vysílání do konce října tohoto roku. Je to už druhý termín od pracovníků SVBF. Až se tomu ani nechce věřit.

Jak se hovor postupně vyvíjel pan Vedoucí oddělení provozu bytů Olomouc mně začal přesvědčovat o tom, že ve svých tvrzeních ohledně společných televizních antén nemám pravdu. Dále mně přesvědčoval, že neznám rozdíl mezi analogovým a digitálním vysíláním. Snažil se mně ohromit výrazy analogová tma a předpokládaným zapojením dalšího multiplexu. Vysvětlil jsem mu, že moje znalosti jsou na dostatečné úrovni abych mohl vést na tohle téma smysluplný rozhovor.

Po nějaké době, když se vymluvil, byl to monolog do kterého si nenechal skočit, jsem mu ocitoval zákon 127/2005 Sb. § 104, odst. 15. Bylo zjevné, že jsem ho tím překvapil. A jak se říká, tonoucí se i stébla chytá, začal se mnou polemizovat o smyslu první věty tohoto článku: "Vlastník domu, bytu nebo nebytového prostoru je povinen umožnit uživateli tohoto domu, bytu nebo nebytového prostoru".

Nakonec neudržel pan Vedoucí oddělení provozu bytů Olomouc nervy na uzdě a do jeho slovníku se dostalo slovo "K*RVA". Poté došlo ke krátké slovní přestřelce a pan Vedoucí oddělení provozu bytů mně položil telefon.

Je zcela evidentní, že na rozhovor nebyl připraven a neznal základní aspekty případu.

Takový pracovník nestačí na svou práci a svým vystupováním kazí jméno SVBF.

Předešlé události mne přesvědčily, že veškeré další rozhovory s pracovníky SVBF budu nahrávat.


18.10.2010

SVBF stále porušuje zákon 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, § 104, odst. 15.

Odpověď SVBF

Vážený pane,
na základě Vašeho dotazu dne 29.9.2010 ohledně přípravy společných televizních antén (STA) pro příjem digitálního signálu sdělujeme:

  • do konce srpna 2010 (dnes máme půlku října 2010 a nic se neděje) budou po technické stránce všechny STA ve Městě Libavá připravený přijímat televizní digitální signál,
  • signál pro STA vysílá vysílač z Pradědu, od 1.10.2010 skončilo analogové vysílání ČT 2, ostatní programy jsou vysílány analogově i digitálně,
  • po provedení změn na STA, bude možnost přijímat televizní signál digitálně jen na nový televizní přijímač, který je schopen tento signál přijmout nebo u starších typů televizních přijímačů musíte přikoupit a zapojit tzv. SETOBOX (a já jsem do dnešního dne žil v domění, že se to zařízení jmenuje SETTOPBOX, nebo SET-TOP BOX, případně DVB-T přijímač),
  • v rámci souběhu digitálního a analogového vysílání dostanete informaci o možnostech příjmu těchto signálu přes STA,
  • analogová tma vysílače Praděd podle dostupných informaci nastane až v roce 2012, doporučujeme sledovat www.digitalnitelevize.cz.

Vedoucí oddělení provozu bytů

Opravdu fundovaná odpověď od Vedoucího oddělení provozu bytů. Těžko říct, co si o tom myslet!


Zveřejněný e-mail na SVBF

Děkuji za zaslání informací, ale to, co je zveřejněno v první odrážce (do konce srpna 2010 budou po technické stránce všechny STA ve Městě Libavá připravený přijímat televizní digitální signál) jsou informace minimálně zavádějící. Dnes máme totiž polovinu října 2010 a STA stále nejsou připraveny na příjem digitálního signálu!


19.10.2010

SVBF Olomouc nakonec upřesnil, že úprava STA pro digitální příjem bude do konce října 2010.


27.10.2010

Právě dnes firma provedla úpravu antén pro digitální vysílání na trojúhelníku na ulici Domašovská. Jaké ale bylo mé překvapení při procházce po obci, když jsem zjistil, že další dva paneláky na ulicích 9.května a Náměstí byly vynechány. Do konce měsíce přece jenom zbývá ještě pár dnů.


28.10.2010

Úprava antén pro digitální vysílání byla provedena i na ulicích 9.května a Náměstí.