Web je v archivu bez dalšího vývoje.

Co se nás týká

Plastová okna

Při instalaci oken a zateplení nebyl dodržen technologický postup. Provedení prací je nekvalitní. Spáry mezi zateplením a rámy oken byly pouze vyplněny omítací směsí. Byly nekvalitně provedeny klempířské práce.

Mezera v zateplení
Mezera v zateplení
Mezera v zateplení

Je zřetelně vidět, že nebylo provedeno vytmelení spáry mezi rámem okna a zateplovacím materiálem.
Mezera byla pouze vyplněna omítací směsí.

Mezera v zateplení
Mezera v zateplení

Nebylo provedeno vytmelení a omítka okolo průchodky na kabely.

Parapet na balkonu

Parapet na balkonu, do mezery se vejde malíček.

Parapet u balkonových dveří

Parapet u balkonových dveří.

Parapet u okna

Provedení klempířských prací v ložnici.

Po reklamaci tohoto stavu byly venkovní nedodělky v mrazech "opraveny" silikonovým tmelem a přetřeny barvou.


Montáž plastových oken na trojúhelníku

Postup montáže oken tak, jak proběhla na trojúhelníku:

Montáž oken proběhla v mrazech. Jen připomenu, že okna byla dovezena z Polska.

Postu instalace:

  • vybourání starých oken
  • vložení nových oken do okenních otvorů
  • zajištění klíny
  • připevnění rámu oken šrouby
  • vytmelení mezer PUR pěnou
  • nasazení parapetů
  • lehké nanesení PUR pěny na podparapetní rovinu bez dalšího zatížení nebo připevnění
  • oříznutí pěny po vytvrdnutí
  • vyjmutí klínů - vzniklé otvory nebyly vypěněny, byly pouze vyplněny odřezky pěny
  • zapravení omítací směsí

Pří reklamaci vlhkosti zdí a nadměrného srážení vlhkosti na oknech nás v zimě 2009 navštívil Vedoucí oddělení provozu bytů Olomouc a správce bytů SVBF. Vedoucí oddělení provozu bytů Olomouc po příchodu mocně nasál vzduch a řekl, že máme vlhko a špatně větráme. Vytáhl vlhkoměr, postavil ho na stůl a asi po 10 minutách přečetl vlhkost. Pohybovala se okolo 35%. V ten moment mu úsměv zmizel z tváře. Ještě se přesvědčil, že okna skutečně netěsní a ubezpečil nás, že po zateplení domu problémy ustanou.

Problémy ale neustaly! Přidala se ještě plíseň, která se rozšířila pod omítkou až do spíže. V létě 2010 jsem spíž oškrabal až na panel, vystříkal Savem proti plísni, natřel Mykostopem, spáry u oken vytmelil speciálním tmelem a všechny zdi kde jsou okna jsem natřel Mykostopem. Budu doufat, že jsem zastavil alespoň plíseň.

Pod parapety a mezi rámy a zdí oken už nefouká. Začalo ale foukat mezi okny a rámy okna. Kování už nelze dále seřídit.

Takže celé snažení SVBF ohledně výměny oken (byla použita okna dovezená z Polska) a zateplení domu vedla pouze k

VLHKOSTI, PLÍSNI A ZIMĚ!

Proto blahopřeji SVBF k úspěšné práci!

O podobném problému referovala TV Nova v Televizních novinách dne 5.12.2010.

Spára mezi rámem okna a zdí

Spára mezi rámem okna a zdí.

Mokrá zeď a rám okna

Mokrá zeď a rám okna.

Mokrá zeď a rám okna
Mokrá zeď a rám okna
Vlhký roh a opadávající omítka

Vlhký roh a opadávající omítka.

Vlhký roh a opadávající omítka
Rampouch na vnitřním pantu

Rampouch na vnitřním pantu.

Plíseň ve spíži

Plíseň ve spíži - černé skvrny je plíseň.


Zima 2010 - 2011

Zatmelení spár mezi rámy a zdí oken pomohlo ve všech místnostech, kromě kuchyně. V kuchyni je stále plíseň i přes postřiky Savem. Vlhkost se sráží na zdi a uvnitř spíže. Začala opadávat omítka, vlnit se rám spíže a bobtnat dveře od spíže. Na horních dveřích spíže se vlhkost sráží do podoby kapek. Při zatažení závěsu před oknem, klesne teplota mezi oknem a závěsem na 13 stupňů celsia. Okna v roce 2009 seřizoval technik firmy, která instalovala okna a prohlásil, že už lépe seřídit nejdou. Ve všech místnostech se okna silně zamlžují.

Vlhkostí opadávající omítka

Vlhkostí opadávající omítka.

Vlhkostí opadávající omítka
Plíseň

Plíseň.

Plíseň
Plíseň a vlhkostí opadávající omítka

Plíseň a vlhkostí opadávající omítka.


A teď jak by to mělo být správně

Obvyklým postupem montáže, který je samostatně naprosto nevhodným řešením, je přichycení okenního rámu ke stavební konstrukci a následné vyplnění spáry polyuretanovou pěnou. Spára se poté začistí, a to zpravidla maltou nebo štukem. Užíváním vnitřních prostor totiž vzniká určité množství vodní páry, kterou je třeba odvádět ven. Použitá malta a pěna mají tzv. spojitou pórovitost a vodní pára je schopna procházet pěnou a omítkou tam i zpět. Jestliže uvnitř narazí na kritickou teplotu rosného bodu, začne kondenzovat. Pěna začíná nasakovat, čímž se zhoršují tepelně izolační vlastnosti, a můžou vznikat skvrny v ostění, plísně či dojde k odpadávání omítky. Správný postup tedy vyžaduje, aby připojovací spára byla zevnitř interiéru utěsněna paronepropustně – například fólií, a zvenku uzavřená proti pronikání vody.

V současnosti převládá jeden způsob osazení, kdy je okno mechanicky připevněno do otvoru a vzniklá spára vyplněna polyuretanovou pěnou.

Takové řešení ovšem nesplňuje v současnosti nejen požadavky platné ČSN 73 05 40 - 2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky, ale zároveň neplní elementární požadavek na trvanlivost.

Je běžné, že pěna bývá ponechána několik dnů nebo týdnů vystavena povětrnosti, a tak dochází k jejímu pozvolnému rozpadu. Postupem času se stává sprašnou a její schopnost tepelně izolovat je významně narušena. Posléze během užívání budovy zvyšuje neochráněná jen omítnutá polyuretanová pěna svou vlhkost. Buď díky zafoukané dešťové vodě a nebo dochází k pronikání vlhkosti a kondenzaci na vodu z interiérové strany. K takovému jevu dochází během chladných měsíců v roce.


zdroj: www.montazokna.cz

fotodokumentace:

www.montazokna.cz/fotogalerie/vymena-oken-v-panelovem-dome

www.montazokna.cz/fotogalerie/vymena-oken-ve-stare-zastavbe-rovne-osteni

www.montazokna.cz/detaily nejzajímavější je bod IV) Příklady osazení oken v panelových domech

Uložení okna u nezateplené budovy

Uložení okna u nezateplené budovy.

Uložení okna - pozdější zateplení

Uložení okna - pozdější zateplení.

Schéma uložení oken u zateplené budovy

Schéma uložení oken u zateplené budovy.