Web je v archivu bez dalšího vývoje.

Co se nás týká

Vyúčtování tepla 2010

Na webu www.tzb-info.cz jsem našel zajímavé fórum k našemu problému. Ocituji jeden zajímavý článek, který se vztahuje k vyúčtování za rok 2010.

Dobrý den,
rok s rokem se sešel a já jsem opět zde s novými informacemi a hlavně s novým vyúčtováním za rok 2010. Ještě bych dodal pár informací k vyúčtování za rok 2009. Po různých apelech na různé instituce a ministerstva se mi podařilo tenhle měsíc dostat na Libavu paní s inspekce ministerstva obrany. Jak už to u armády bývá bylo mi předesláno, že dorazí 14.4., avšak pravdou bylo, že dorazila již 13.4. Takže z rozhovoru na který jsem se těšil nic nebylo. Z toho co se mi ale doneslo, tak údajně se pán z SVBF vymluvil, že spotřeba tepla nebyla rozúčtována dle patních měřičů ale dle plochy bytu. Mimochdem patní měřiče koncem min. roku měnili za nové. K této info: je lživá, sám jsem na kotelnách před několika lety pracoval a chodil z těchto měřičů odečítat. Osoby, které tam pracují nyní v tom nadále pokračují. Měřáky jsem si před výměnou stihl ofotit s konečnými údaji, tak doufám, že mi to k něčemu bude. Dále pak poukázala, že krajní byty a byty přímo pod střechou mají nárok na 40% zvýhodnění, což se nedělo. K tomuto vyúčtování bych dodal, že jsem ho nezaplatil s tím, že tam mají hrubé nedostatky a nepodložené údaje (např. dodnes mi nebyli schopni dodat číslo patního měřiče, počáteční a konečný stav za rok 2009).

Tak a teď k vyúčtování novému. Samozřejmě to co jsem min. rok nezaplatil mi napařili tady do toho, takže konečná částka se vyhoupla na cca 38000Kč (z toho ten min. rok 14000Kč). Když si to nový vyúčtování projíždím, tak ta hrůzostrašná spotřeba z min. roku ( nějakých 440GJ) spadla na 334GJ což je zhruba průměr za posledních 5 let (samozřejmě vyjma roku min.). Máme tady ovšem nárust ceny za GJ. Min. rok nějakých 572,37Kč/GJ a tento rok 620,79Kč/GJ. Dále pak tady mám náklady na ohřev TUV což činí cca 13000Kč. Jak přišli k této částce nevím. V kotelně nikde není nějaký měřák, podle kterého by zjistili kolik tepla bylo zapotřebí pro ohřev TUV.

No tak nevím?????? Jsou tam lidé (píšu ,,jsou tam" protože jsem se z té hrůzy už odstěhoval), kteří oproti min. roku spotřebu tepla dle měřičů v bytě snížili ovšem doplácí 2x tolik co min. rok. Nejsem z toho moudrý, nezbyde mi než počkat na nějaký závěr z inspekce MO, který by mi měli zaslat a podle toho se zařídit.


20.5.2011

Udělal jsem si malou analýzu ročních nákladů na teplo a teplou vodu v roce 2010 u průměrného bytu. Zdrojem dat bylo Teplárenské sdružení České republiky a naneštěsti SVBF. Ani v Praze jsem nenašel tak vysoké náklady na výrobu tepla. Poslední sloupec v grafu je Město Libavá.

pohlednice

Dálkové teplo z uhlí a biomasy Nový uhelný kotel s regulací Dálkové teplo z nových uhelných tepláren Starý uhelná kotel bez regulace Dálkové teplo s průměrnou cenou Dálkové teplo ze zemního plynu Individuální vytápění zemním plynem Vytápění elektřinou Vytápění na Libavé
10 000 Kč 13 000 Kč 13 500 Kč 14 200 Kč 15 000 Kč 17 000 Kč 18 000 Kč 24 500 Kč 45 000 Kč


20.5.2011

Přikládám možnou reklamaci vyúčtování služeb za rok 2010. Udávané hodnoty jsou vztaženy k domu Domašovská 227 Město Libavá. Po drobné úpravě je vyúčtování použitelné i pro ostatní vchody.23.5.2011

Měrná tepelná kapacita (c) je množství tepla potřebného k ohřátí jednoho kilogramu látky o jeden teplotní stupeň. Měrná tepelná kapacita jednoho litru vody je 4186 J (joulů).

Z toho vyplývá, že při spotřebě 0,47 GJ na ohřev 1 m3 vody bylo spotřebováno tolik tepla, kolik by bylo zapotřebí k ohřátí 1 m3 vody z teploty 0°C na teplotu přesahující 112°C! Je jasné, že se něco spotřebuje na ztráty, cirkulaci a opětovné ohřátí vody. V tomto případě to je ale více jako 50% ztrát, což je přemrštěné!

A jak jsem k dané hodnotě došel? Měrná tepelná kapacita vody je uvedena ve fyzikálních tabulkách a potom stačila jednoduchá matematika.


1 GJ = 1 000 000 000 J

0,47 ⁄ 0,004 186 = 112,279 025 3 °C


A jak tomu bylo v jiných letech? Rok 2009 je takřka identický jako rok 2010. Od roku 2008 a dál je spotřeba okolo 0,22 GJ na 1 m3 vody. Při použití stejných vzorečků by se voda z 0°C ohřála na teplotu přesahující 52 °C.

Nesmí se zapomenout na to, že voda se nezačíná ohřívat od 0 °C, ale v průměru od 8 - 10°C. Počítá se, že voda má v zimě teplotu 5°C a v létě 15°C, samozřejmě v závislosti na daných klimatických teplotách.

Proto vřele všem doporučuji podat reklamaci proti Vyúčtování služeb za rok 2010, které se musí podat do 31.5.2011. Žádnou petiční nebo podobnou akci nebudu organizovat, protože je to záležitost každého jednotlivce aby o svá práva bojoval.


15.6.2011

Reakce SVBF Olomouc.15.6.2011

Odpověď

Hodnoty spotřeby tepla uvedené v odstavci 4) Reklamace vyúčtování služeb za rok 2010 byly poskytnuty Ministerstvem obrany pod čj. 515/2011-1140. Jsou sice z roku 2009, ale protože nebyl přepočítán koeficient zohlednění, rozdíly v naměřených hodnotách budou za rok 2010 obdobné. Pokud nemáte uvedené čj. k dispozici, lze ho stáhnout na adrese https://www.libavsko.wimps.cz/ftp/odpoved_29032011.pdf.

  • 49,134 jednotek m2/rok - neobydlený byt
  • 28,59 jednotek m2/rok - obydlený byt
  • 86,45 jednotek m2/rok - obydlený byt

Aby byla dodržena vyhláška č.372/2001 Sb, §4, odst.4 (Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u konečných spotřebitelů s měřením či indikací v zúčtovací jednotce hodnotu 40 % oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. Pokud dojde k překročení přípustných rozdílů, provede vlastník úpravu výpočtové metody uvedené v odstavci 3.), je z uvedených hodnot patrné, že byt s nejmenší naměřenou hodnotou musí mít alespoň 51,87 jednotek m2/rok, což tady není splněno.


A konečná odpověď SVBF Praha?

V odpovědi SVBF Praha je napsáno, že od ledna 2011 jsou nainstalované měřiče tepla a teplé vody na patách vody, na rozdíl od let minulých, kdy bylo množství GJ na vytápění stanoveno výpočtem podle podlahové plochy jednotlivých domů.

Tahle informace je minimálně mylná, v horším případě úmyslně lživá. Vodoměry a měřiče tepla v našem vchodě a nakonec i ve všech vchodech byly nainstalovány v minulosti. O jejich další funkčnost a pravidelné kontroly se měly starat pracovníci SVBF.

V odpovědi SVBF Praha postrádám informace na mé výtky k vyúčtování, které jsou uvedeny výše. Z toho dovozuji, že reklamací se nikdo vážně nezabýval a vznesené námitky nevyhodnotil! Celá odpověď je ve stylu lide poddaný, poddajný a dajný "drž hubu" a plať vrchnosti co si naúčtuje.