Web je v archivu bez dalšího vývoje.

Historie vzniku VVP Libavá

Čermná / Gross Dittersdorf

Obec se nacházela na plošině podél stejnojmenného potůčku, kolmo k Plazskému potoku (Bleisbach), v nadm. výšce 560 m, procházela jí silnice z Milovan do Velké Střelné.

Vznik obce je datován kolem r. 1300, první písemné zmínky pocházejí z r. 1324, kdy je uváděna jako „Dytreychsdorf “. Obec byla založena podle tzv. „olomouckého práva“ Petrem z Čáslavic, který zde byl také prvním rychtářem. V 16. století bylo jméno obce uváděno česky jako Čermá nebo Černá, dnešní gramatický tvar vznikl teprve v novější době.

Publikace Moravská vlastivěda z r. 1931 uvádí, že zdejší pozemky byly kamenito-písčitého charakteru s nedostatkem vláhy hodící se k pěstování lnu, kterému se zde dařilo. K Čermné patřila kolonie Ascherwinkel s 18 domy, její vznik je datován do r. 1785, dále k obci patřily 2 vodní mlýny (Dittersdorfer a Bleismühle), z původních dvou větrných mlýnů pracoval jeden ještě v r. 1944. Obec měla svoji poštu, 3 pily, lom, záložnu, 4 hostince (1910), pěvecký a hudební spolek (1920). Škola byla v obci zřízena v roce 1779 a od r. 1882 se vyučovalo v nové budově. Farní kostel sv. Máří Magdalény je písemně uváděn již v 16. století, znovu byl vystavěn r. 1783 a poté přestavěn r. 1846 nákladem 14.500 zl. Dnes neexistuje.

Největšího počtu obyvatel dosáhla obec v polovině 19. století – 1004, v roce 1910 zde bylo 851 obyvatel, v r. 1930 měla obec 158 domů a 674 obyvatel (čs. 12). Obec byla zničena armádou po vzniku vojenského prostoru po r. 1946. V místě obce se dnes nachází pomník pořízený zdejšími rodáky.

čermná

Čermná na pohlednici ze 30.let

čermná

Čermná na pohlednici ze 30.let