Web je v archivu bez dalšího vývoje.

Historie vzniku VVP Libavá

Kozlov / Kozlau

Obec leží v přístupné části vojenského prostoru u silnice Potštát – Velký Újezd 620 m n. m., dříve popisována jako zemědělská obec s rozlohou lesů, dnes značně změněna. První písemné zprávy pochází z r. 1324, roku 1548 je Kozlov uváděn jako pustá ves. Po třicetileté válce byl osídlen německými osadníky z bartošovického panství, roku 1794 měl 584 obyvatel a do r. 1883 byl Kozlov osadou Velkého Újezda.

K obci patřila osada Liselsberg (Eliščiná, zal. 1793) s vodním mlýnem a samota Kyjanice, kde byla parní pila fy.Losert (založena r. 1892, r. 1920 měla 200 zaměstnanců, zanikla po r. 1945). V obci byla ještě další pila, lesní revír velkostatku Veselíčko, družstvo Konzum (1930), záložna a spolky: hospodářský, dřevodělný, hasičský. Škola byla otevřena r. 1789, od r. 1829 se vyučovalo v nové budově.

V roce 1930 zde stálo 86 domů a žilo 526 obyvatel (čs. 6), dnes asi 280 obyvatel. V roce 1910 byla obnovena kaplička nad blízkým pramenem Odry, současný přístřešek vybudovaly VLS Lipník n. Bečvou a je přístupný z Kozlova po červené turistické značce. V obci stojí kostel sv. Josefa z r.1927, který byl v nedávné době opraven.

kostel

Kostel sv. Josefa před opravou

pozdrav

Pozdrav z Kozlova