Web je v archivu bez dalšího vývoje.

Historie vzniku VVP Libavá

Jestřabí / Habicht

Poloha obce byla 19 km severovýchodně od Olomouce v malé kotlině 595 m n. m. Publikace Moravská vlastivěda z r.1935 hovoří o lesní lánové vsi ve tvaru obráceného písmene T. Jestřabí je zde popisováno jako zemědělská horská obec s chladným podnebím, pěstovaly se zde hlavně brambory, oves, žito a len.

Obec byla zpustošena zřejmě za husitských válek, roku 1447 připadla jako pustá ves statku a panství Velká Bystřice, roku 1559 byla podle písemných pramenů již osídlena německými kolonisty. V Jestřabí byl lesní revír velkostaku Olomouc, kapituly Velká Bystřice, 2 mlýny (vodní Grundmühle) a větrný, záložna (1911), zemědělský spolek pro horské obce (1911), hasičský spolek (1889), ve škole se vyučovalo od r. 1814. Pod zdejší katolickou faru spadaly obce Nepřívaz a Varhošť, kostel Nejsvětější Trojice se zvony z r. 1584 pocházející z téhož období, byl opraven r. 1806 a roku 1834 měl 3 oltáře.

V roce 1930 zde stálo 79 domů a žilo 359 obyvatel (čs. 3). Obec byla zdemolována, z kostela se zachovalo pouze torzo.

trosky

Trosky kostela v roce 1991

pohlednice

Pohlednice z Jestřabí - 30.léta

pohlednice

Pohlednice z Jestřabí - 30.léta