Web je v archivu bez dalšího vývoje.

Historie vzniku VVP Libavá

Vojnovice / Kriegsdorf

Obec Vojnovice ležela u silnice z Města Libavé do Rudoltovic v údolí řeky Odry v nadmořské výšce 450 m. Vojnovice poprvé písemně připomíná biskup J. Thurzo v listině z roku 1504. Ve 30.letech 20.století byl v obci mlýn, výroba lihovin, sýrů, záložna, 2 hostince, lom, hasičský, zemědělský a všeodborový spolek.

Škola zahájila vyučování roku 1793, roku 1884 byla postavena nová budova. Filiální kostel svaté Trojice byl vysvěcen biskupem S. Pavlovským roku 1589 a jeho zvon pocházel z roku 1403. Obec byla přifařena do Libavé, později kostel i školu spravovali piaristé ze Staré Vody. V roce 1930 zde stálo 49 domů a žilo 222 obyvatel (čs. 1). Při přechodu fronty v roce 1945 zůstal kostel nepoškozen, zřízení vojenského prostoru však již „nepřežil“ a později byl spolu s celou obcí demolován. V místě obce se dnes nachází pomník instalovaný zdejšími rodáky, který byl původně pomníkem padlým vojákům v první světové válce.

obec

Prostřední část obce z roku 1927

kostel

Kostel Nejsvětější Trojice z roku 1589

kamen

Pamětní kámen padlým v 1. světové válce, postavený na přelomu let 1938-39; obnoven 27.7.1996