Web je v archivu bez dalšího vývoje.

Historie vzniku VVP Libavá

Varhošť / Haslicht

Zaniklá obec Varhošť ležela v jihozápadní části Oderských vrchů v údolí stejnojmenného potoka v nadmořské výšce 600 m, byla to obec typu lesní lánové vsi, kdy domy stály na svazích v několika řadách nad sebou. První písemná zmínka pochází z roku 1141 a uvádí obec pod jménem „Vargosci“, česky jako „Varhošť„ je uváděna roku 1490, německy „Haslicht“ roku 1677.

Kolem poloviny 16.století byla obec povýšena na „trhové městečko“, což zřejmě souviselo s přílivem německého obyvatelstva, po třicetileté válce však tyto práva ztratila. K obci patřily 2 samoty – mlýny Stampfgrund (Štomparňa) a Schwarzmühle na Odře (prvně jmenovaný mlýn byl vyhozen do povětří čs. vojáky v roce 1948). Zdejší lesní revír patřil olomouckému biskupství – kapitule Velká Bystřice, tomuto velkostatku patřila také pila na Odře zvaná Schindelmühle. Místní obyvatelé se živili především zemědělstvím a za prací docházeli také do Hluboček a Mariánského Údolí. V obci byla záložna, hasičský spolek a hostinec „U pramene Odry“.

Sakrální stavby zde zastupovala kaple svaté Notburgy, obecná škola sídlila v budově z roku 1889. Od 30.let 20.století měla obec autobusové spojení s Olomoucí. V roce 1930 zde stálo 68 domů a žilo 349 obyvatel (čs. 10). Po vzniku vojenského prostoru byla obec zdemolována. V roce 1994 vydala „Společnost přátel vesnice a malého města“ v Olomouci fotografickou publikaci věnovanou této obci.

pozdrav

Pozdrav z Varhoště ze 30.let

Schwarzmühle

Schwarzmühle na Odře - 30.léta

kaple

Kaple svatého Notburgy, vlevo Hostinec u Pramene Odry - 30.léta

mlýn

Mlýn Stampfgrund - 30.léta

pohlednice

Reprodukce pohlednice z roku 1932