Web je v archivu bez dalšího vývoje.

Historie vzniku VVP Libavá

Rudoltovice / Rudelzau

Bývalá obec česky nazývaná do roku 1918 jako Rudoltice ležela ve svahu, který se zvedá jižně od řeky Odry v nadmořské výšce 600 m. Středem obce vedla okresní silnice z Potštátu do Budišova nnad Budišovkou, na severním konci obce odbočuje silnice do Města Libavé. Obec byla založena asi ve 13.století, v kupní listině z roku 1408 se uvádí název Rudoltice.

Od středověku se zde těžilo stříbro a olovo, těžba olova poblíž obce pokračovala v tzv. „barnovsko-rudoltovickém“ revíru po celé 18. a 19. století až do 1.světové války. Roku 1711 osvobodil majitel zdejšího panství Jan Jiří z Walderode rudoltovické usedlíky od robot při panském dvoře. Rudoltovice byly velkou zemědělskou obcí, hospodářské půdy zde bylo 2370 ha, z toho 507 ha vlastnil potštátský velkostatek Desfours-Walderode, který zde měl také lesní revír. Zdejší obyvatelé se ve většině živili především zemědělstvím a dobytkářstvím, v roce 1926 zde bylo 28 živnostníků.

Rudoltovice měly vlastní poštu a četnickou stanici (od r. 1910), zemědělské družstvo (od r.1911), 2 vodní družstva (1930), 2 pily, 2 vodní mlýny (1910), záložnu „Raiffeisenku“ a také 4 hostince (1930). Ze spolků zde působily např. všeodborový, 2 zemědělské, Kasino, hasičský a pěvecký.

Škola se v Rudoltovicích připomíná od r. 1779, ve vlastní budově sídlila od roku 1817, v roce 1887 byla budova zvýšena na patro. Kromě obecné školy zde byla od roku 1925 dvouletá zemědělská lidová škola.

Původní dřevěný kostel shořel při požáru roku 1758 a s ním i dvě třetiny obce, nový kostel svatého Mikuláše byl vystavěn v letech 1oku 1408, po svém zrušení byla obnovena náboženským fondem roku. 1781. Kostel ani fara dnes neexistují.

V roce 1880 bylo v obci 167 domů a 1203 obyvatel, 1910 – 1081 obyvatel, v roce 1930 zde stálo 188 domů a žilo 1063 obyvatel (čs. 19). Nejsilnější polit. stranou za první republiky zde byla agrární BdL, která si své postavení udržela až do roku 1938. Po skončení 2. světové války byla obec zbavena původního obyvatelstva a po vzniku vojenského prostoru v průběhu následujících let zdemolována. V dolní části bývalé obce, u cesty do Podlesí (býv. Šumvaldu), byl roku 2000 místními rodáky žijícími v SRN odhalen pomník obce.

kostel

Kostel - 30.léta

obec

Dolní část obce v roce 1935

posta

Poštovní úřad 1928 - 1937

obec

Rudoltovice od severu - 30.léta

zima

Rudoltovice v zimě - pohled na horní část obce z jihu tzv. "Alt Rudelzau"