Web je v archivu bez dalšího vývoje.

Historie vzniku VVP Libavá

Heřmánky / Hermsdorf

Bývalá zemědělská obec s velkou rozlohou lesů v severním výběžku bývalého okresu Hranice, ležela v oblasti pramene potoka Velička v nadm. výšce 550 m. Heřmánky náležely do lesního revíru potštátského velkostatku, založení je datováno do r. 1258. Počátkem obce bylo r. 1711 rozdělení a rozprodání dvora patřícího hraběti Podstatzkému a do roku 1923 byly Heřmánky osadou nedalekého Boškova.

V obci stála kaple zbudovaná r.1928. Od roku 1821 poblíž obce pracovala sklárna - pobočka Reichovy sklárny v Krásně u Valašského Meziříčí, která způsobila velký příliv obyvatelstva na potštátsko, mj. i českých tavičů skla z moravského Slovácka. Roku 1834 je zde uváděno 188 zaměstnaných dělníků.

Výroba skla skončila po r. 1908 a sklárna byla prodána L.E. Reichem Janu Netroufalovi za 8.450 K. V té době se jednalo o 4 domy s byty dělníků, kancelář, školu, vilu, sklad zboží, kůlnu, sklad uhlí a vlastní sklárnu. Roku 1920 byla sklárna prodána potštátskému hraběti Zikmundu Desfours-Walderode.

Dnes jsou zde pouze základy bývalých budov a vodní nádrž. Obec měla také mlýn, školní vyučování probíhalo od r.1790, při skelné huti byla od r. 1883 do r. 1910 zřízena expozitura obecné školy v Boškově. V roce 1930 zde stálo 25 domů a žilo 120 obyvatel (čs. 6). Obec byla zničena po vzniku VVP Libavá.

kaple

Kaple postavená v roce 1928

30.leta

30.léta

misto zanikle sklarny

Místo zaniklé sklárny

sklarna

Sklárna na pohlednici