Web je v archivu bez dalšího vývoje.

Historie vzniku VVP Libavá

Keprtovice / Geppertsau (Údolná)

Obec ležela v údolí Libavského potoka, nad ústím potoka do Odry, podél silnice Potštát – Město Libavá 483 m n. m. Keprtovice jsou poprvé písemně uváděny roku 1581, byly osídleny přistěhovalci ze Slezska.

Obecní pozemky byly charakterizovány jako kamenité s nedostatkem vláhy jako u většiny okolních obcí. Obec měla mlýn, záložnu, 2 hostince a hasičský spolek. Školní vyučování probíhalo od r. 1785 v obecní pastoušce, školní budova byla postavena r. 1826.V obci stála kaple sv. Jiří z let 1858 – 1860, na jejíž stavbu podle archivních pramenů přispěl bývalý císař Ferdinand a císařovna Marie částkou 315 zl.

V roce 1910 zde bylo 326 obyvatel, v r. 1930 zde stálo 71 domů a žilo 300 obyvatel (čs. 0). Obec byla zničena po vzniku vojenského prostoru a dnes je uváděna pod názvem Údolná.

keprtovice

Keprtovice

keprtovice

Keprtovice