Web je v archivu bez dalšího vývoje.

Historie vzniku VVP Libavá

Heroltovice / Herlsdorf

Obec ve vojenském prostoru leží u silnice Domašov n. Bystřicí – Město Libavá, podél Heroltovického potoka ústícího do Libavky, založení Heroltovic je datováno rokem 1364.

Zemědělské pozemky zdejšího katastru (600 m n.m.) byly neúrodné a trpěly suchem jako u většiny obcí libavska, proto bylo hlavním zdrojem příjmů obyvatel dobytkářství. Obec měla větrný mlýn, elektrické družstvo (1921), záložnu (1899). Ve škole se vyučovalo od r. 1784, nová budova byla postavena r. 1802. V obci byla kaple sv. Izidora z r. 1730.

V roce 1930 zde stálo 43 domů a žilo 250 obyvatel (čs. 6). Heroltovice byly po vzniku vojenského prostoru zachovány a spadají pod Město Libavá jako obec ve vojenském újezdu, dnes mají asi 130 obyvatel a původní podoba obce je zcela změněna.

heroltovice

Zimní Heroltovice