Web je v archivu bez dalšího vývoje.

Historie vzniku VVP Libavá

Milovany / Milbes

Obec se rozprostírala na náhorní plošině 530 m n. m., podél a na soutoku dvou potůčků, větší z nich se jmenoval Molkenbach (Milovanský potok). Prochází zde silnice Potštát – Město Libavá, která v místě obce odbočuje do Čermné. Uvedená silnice měla význam počátkem 19.století, později s rozvojem železnic její význam poklesl, ale ve 30.letech 20.století byla zařazena jako státní silnice. Stav této komunikace je dnes na úrovni polních a lesních cest, místy je asfaltována.

Vznik Milovan je datován kolem roku 1300, první písemná zmínka pochází z roku 1394, kdy náležely k potštátskému panství. Podle ůdajů retrifikační komise z roku 1756 byly dvě třetiny zdejší půdy vhodné k pěstování lnu a zbylá třetina neschopna osetí. K obci patřily samoty Franzeshof (myslivna, lesní revír potštátského velkostatku) a mlýn Hofermühle (Dvorecký mlýn) na Plazském potoce. Za první republiky zde byla četnická stanice, 2 záložny (Raiffeisenka a Kontribuční fond), 2 hostince a například také divadelní spolek.

První zmínky o škole pochází z roku 1779, kdy zde docházely i děti z blízkých Zigartic, nová budova školy byla postavena roku 1890. Kostel sv. Kateřiny s katolickou farou písemně uváděný r. 1406, stál na kopci uprostřed hřbitova, původně byl dřevěný a znovu vystavěn byl roku 1730. Dnes neexistuje. V roce 1910 měla obec 516 obyvatel, v roce 1930 zde stálo 77 domů a žilo 424 obyvatel (čs. 5). Obec byla zničena po vzniku vojenského prostoru.

pozdrav

Pozdrav z Milovan