Web je v archivu bez dalšího vývoje.

Historie vzniku VVP Libavá

Zigartice / Siegertsau (Mastník)

Obec Zigartice ležela v údolí potoka Schillerbach (Mastnický potok) ústícího pod obcí do řeky Odry, zčásti podél silnice Potštát – Město Libavá v nadmořské výšce 520 m. Se jménem obce se poprvé setkáváme v listině moravského markraběte Prokopa z roku 1394, ve které uděluje privilegia Potštátu, písemně se uvádí i roku 1408 pod názvem „Sigarthau“. Další doklad pochází z roku 1547, kdy Albert z Potštátu prodal svůj díl Mladotovi z Potštátu. Vodní mlýn v obci se uvádí již roku 1657, tento mlýn uvádějí i prameny ze 30.let 20.století, dále zde v té době byla i záložna „Raiffeisenka“, 2 hostince, spolky zemědělský, hasičský a divadelní.

Škola byla v obci od roku 1804, do té doby docházely zdejší děti do sousedních Milovan, budova školy byla přestavěna roku 1928. Hřbitov byl zřízen roku 1785 mimo obec. V obci stála filiální kaple svatého Jana Nepomuckého z roku 1792. V roce 1930 zde stálo 52 domů a žilo 300 obyvatel (čs. 6). Po vzniku vojenského prostoru byla již pustá obec roku 1949 přejmenována na „Mastník“ a poté stejně jako ostatní obce zdemolována. V místě obce se nachází pomník instalovaný zdejšími rodáky u bývalého kostela.

kostel

Kostel a rychta v roce 1932

pohlednice

Pohlednice z roku 1936

pohlednice

Pohlednice ze 20.let